طراحي سايت و فروشگاه اينترنتي
طراحي سايت و فروشگاه اينترنتي

آخرين اطلاعات موجود در رابطه با ويروس هاي كامپيوتري به " ويروس پست الكترونيكي " اشاره دارد. عملكرد ويروس "مليزا " در سال 1999 بسيار ديدني بود. ويروس فوق از طريق مستندات ( سندها ) از نوع Word شركت مايكروسافت ، گسترش و توسط پست الكترونيكي ارسال و توزيع مي گرديد. عملكرد ويروس فوق بشكل زير بود :

فردي اقدام به ايجاد يك ويروس كرده ، آن را بعنوان يك سند Word براي " گروه هاي خبري اينترنت " ، ارسال مي كرد. در ادامه هر فرد ديگري كه فايل فوق را اخذ و آن را بر روي سيستم خود فعال مي كرد ، زمينه اجراء و فعال شدن ويروس را هم فراهم مي كرد. ويروس در ادامه ، سند ( بهمراه خود ويروس ) را از طريق يك پيام پست الكترونيكي براي اولين پنجاه نفر موجود در دفترچه آدرس ، ارسال مي كرد. پيام الكترونيكي شامل يك متن دوستانه بهمراه نام شخص بود، بنابراين گيرنده بدون هيچگونه نگراني اقدام به بازنمودن نامه مي كرد. در ادمه ويروس ، پنجاه پيام جديد را از كامپيوتر گيرنده پيام ، ارسال مي كرد. ويروس مليزا ، سريعترين ويروس از بعد گسترش تاكنون بوده است . همانگونه كه در ابتدا اشاره گرديد ، عملكرد و سرعت باورنكردني گسترش ويروس فوق باعث گرديد كه تعدادي از شركت هاي بزرگ ، سيستم هاي پست الكترونيكي خود را غيرفعال نمايند.

عملكرد ويروس ILOVEYOU ، كه در سال 2000 مطرح گرديد ، بمراتب ساده تر از ويروس مليزا بود. ويروس فوق شامل كد محدودي بود كه بعنوان يك Attachment ( ضميمه ) به يك پيام پست الكترونيكي متصل مي شد. افراديكه پيام را دريافت مي كردند با فعال نمودن ضميمه ، امكان اجراي ويروس را فراهم مي كردند. كد ارسال شده در ادامه نسخه هائي از خود را تكثير و براي افراديكه نام آنها در دفترچه آدرس بود، ارسال مي كرد.

ويروس مليزا از قابليت هاي برنامه نويسي توسط VBA)Visual Basic for Application) كه در Ms Word وجود دارد ، استفاده مي كرد. VBA يك زبان برنامه نويسي كامل بوده كه امكانات متعددي نظير : تغيير محتويات فايل ها و يا ارسال پيام هاي پست الكترونيكي را فراهم مي آورد. VBA داراي يك امكان مفيد و در عين حال خطرناك با نام " اجراي خودكار " است . يك برنامه نويس قادر به درج يك برنامه درون يك سند بوده و بلافاصله پس از باز نمودن سند ، شرايط اجراي كدهاي فوق فراهم خواهد شد. ويروس مليزا بدين طريق برنامه نويسي شده بود. هر شخص كه سند آلوده به ويروس مليزا را فعال مي نمود ، بلافاصله زمينه فعال شدن ويروس نيز فراهم مي گرديد. ويروس فوق قادر به ارسال 50 پيام پست الكترونيكي بوده و در ادامه يك فايل مركزي با نام NORMAL.DOT را آلوده تا هر فايل ديگري كه در آينده ذخيره مي گردد ، نيز شامل ويروس گردد.

برنامه هاي مايكروسافت داراي يك ويژگي خاص با نام " حفاظت ماكروها در مقابل ويروس " بوده كه از فايل ها و مستندات مربوطه را در مقابل ويروس حفاظت مي نمايد. زمانيكه ويژگي فوق فعال گردد ، امكان " اجراي خودكار " ، غيرفعال مي گردد. در چنين حالتي در صورتيكه يك سند سعي در اجراي خودكار كدهاي ويروسي نمايد ، يك پيام هشداردهنده برروي نمايشگر ظاهر مي گردد. متاسفانه ، اكثر كاربران داراي شناخت لازم و مناسب از ماكروها و ماكروهاي ويروسي نبوده و بمحض مشاهد پيام هشداردهنده ، از آن چشم پوشي و صرفنظر مي نمايند. در چنين مواردي ، ويروس با خيال آسوده اجراء خواهد شد. برخي ديگر از كاربران امكان حفاظتي فوق را غير فعال نموده و ناآگاهانه در توزيع و گسترش ويروس هاي كامپيوتري نظير مليزا ، سهيم مي گردند.

پيشگيري از ويروس

با رعايت چندين نكته ساده مي توان يك پوشش مناسب ايمني در مقابل ويروس هاي كامپيوتري را ايجاد كرد : 

● از سيستم هاي عامل ايمن و مطمئن نظير : يونيكس و ويندوز NT استفاده تا پوشش حفاظتي مناسبي در مقابل ويروس هاي سنتي ( نقطه مقابل ويروس هاي پست الكترونيكي ) ايجاد گردد.

● در صورتيكه از سيستم هاي عامل غير مطمئن و ايمن استفاده مي گردد ، سيستم خود را مسلح به يك نرم افزار حفاظتي در رابطه با ويروس ها ، نمائيد. 

● از نرم افزارهائي كه توسط منابع غير مطمئن توزيع و ارائه مي گردند ، اجتناب و نرم افزارهاي مربوطه را از منابع مطمئن تهيه و نصب نمائيد. در ضمن امكان بوت شدن از طريق فلاپي ديسك را با استفاده از برنامه BIOS ، غير فعال كرده تا بدين طريق امكان آلوده شدن ويروس از طريق يك ديسكت كه بصورت تصادفي در درايو مربوطه قرار گرفته شده است ، اجتناب شود.

● امكان "حفاظت ماكرو در مقابل ويروس " را در تمام برنامه هاي مايكروسافت فعال نموده و هرگز امكان اجراي ماكروهاي موجود در يك سند را تا حصول اطمينان از عملكرد واقعي آنها ندهيد. 

● هرگز بر روي ضمائمي كه بهمراه يك پيام پست الكترونيكي ارسال شده و شامل كدهاي اجرائي مي باشند ، كليك ننمائيد. ضمائمي كه داراي انشعاب DOC ( فايل هاي word) ، انشعاب XLS( صفحه گسترده ) ، تصاوير( فايل هاي با انشعاب GIF و يا JPG و ...) بوده ، صرفا" شامل اطلاعات بوده و خطرناك نخواهند بود ( در رابطه با فايل هاي word و Execl به مسئله ماكرو و ويروس هاي مربوطه دقت گردد ) . فايل هاي با انشعاب EXE,COM و يا VBS اجرائي بوده و در صورت آلوده بودن به ويروس ، با اجراي آنان بر روي سيستم خود زمينه فعال شدن آنها فرام خواهد شد. بنابراين لازم است از اجراي هرگونه فايل اجرائي كه بهمراه پست الكترونيكي براي شما ارسال مي گردد ( خصوصا" موارديكه آدرس فرستنده براي شما گمنام و ناشناخنه اس ) ، صرفنظر نمائيد.

با تحقق اصول فوق ، يك پوشش ايمني مناسب در رابطه با ويروس هاي كامپيوتري بوجود مي آيد.

علت ايجاد ويروس هاي كامپيوتري

انسان ويروس ها را ايجاد مي نمايند. برنامه نويس مجبور به نوشتن كد لازم ، تست آن بمنظور اطمينان از انتشار مناسب آن و در نهايت رها سازي و توزيع ويروس است . برنامه نويس همچنين مي بايست نحوه حملات مخرب را نيز طراحي و پياده سازي نمايد ( تبين و پياده سازي سياست حملات مخرب). چرا انسان ها دست به چنين اقداماتي زده و خالق ويروس هاي كامپيوتري مي گردند؟

در رابطه با سوال فوق ، حداقل سه دليل وجود دارد :

● دليل اول : اولين دليل مربوط به دلايل رواني با گرايش مخرب در وجود اين نوع افراد است . دليل فوق صرفا" به دنياي كامپيوتر برنمي گردد. مثلا" فردي بدون دليل ، شيشه اتومبيل فرد ديگري را شكسته تا اقدام به سرقت نمايد، نوشتن و پاشينن رنگ بر روي ساختمانها ، ايجاد حريق تعمدي در يك جنگل زيبا ، نمونه هائي در ساير زمينه ها بوده كه بشريت به آن مبتلا است .براي برخي از افراد انجام عمليات فوق ، نوعي هيجان ايجاد مي كند. در صورتيكه اين نوع اشخاص داراي توانائي لازم در رابطه با نوشتن برنامه هاي كامپيوتري باشند ، توان و پتانسيل خود را صرف ايجاد ويروس هاي مخرب خواهند كرد.

● دليل دوم : دليل دوم به هيجانات ناشي از مشاهده اعمال نادرست برمي گردد. تعدادي از افراد داراي يك شيفتگي خاص بمنظور مشاهده حوادثي نظير انفجار و تصادفات مي باشند. قطعا" در مجاورت منزل شما به افرادي برخورد مي نمايد كه عاشق يادگيري نحوه استفاده از باروت ( و يا ترقه ) بوده و اين روند ادامه داشته و همزمان با افزايش سن اين افراد آنها تمايل به ايجاد بمب هاي بزرگتر را پيدا مي نمايند. فرآيند فوق تا زمانيكه فرد مورد نظر خسته شده و يا به خود آسيبي برساند ، ادامه خواهد يافت . ايجاد يك ويروس كامپيوتري كه بسرعت تكثير گردد مشابه موارد فوق است . افراديكه ويروس هاي كامپيوتري را ايجاد مي نمايند ، بمبي درون كامپيوتر را ايجاد كرده اند و بموازات افزايش كامپيوترهاي آلوده ، صداي انفجار بيشتري بگوش فرا خواهد رسيد.

● دليل سوم : دليل سوم به حس خود بزرگ جلوه دادن و هيجانات ناشي از آن برمي گردد. ( نظير صعود به قله اورست ) اورست موجود است و هر فرد مي تواند مدعي صعود به آن گردد. در صورتيكه برنامه نويسي يك حفره امنيتي موجود در يك سيستم را مشاهده و امكان سوءاستفاده از آن وجود داشته باشد ، سريعا" بدنبال سوءاستفاده از وضعيت فوق (قبل از اينكه سايرين اقدام به ناكام نمودن وي را در اين زمينه داشته باشند) ، بر خواهند آمد.

متاسفانه اكثر ايجاد كنندگان ويروس هاي كامپيوتري فراموش كرده اند كه آنها باعث ايجاد خرابي واقعي براي افراد واقعي هستند ( هيچ چيز در خيال و رويا نمي باشد ) حذف تمام اطلاعات موجود بر روي هارد ديسك اشخاص ، يك خرابكاري واقعي و نه خيالي! است .صرف زمان زياد در يك شركت بزرگ براي برطرف نمودن فايل هاي آلوده به ويروس يك خرابكاري واقعي و نه خيالي ! است. حتي ارسال يك پيام ساده و بي محتوا نيز بدليل تلف شدن زمان ، يك نوع خرابكاري است . خوشبختانه قانون در اين زمينه سكوت نكرده و در اين راستا قوانين لازم تصويب و مجازات هاي سنگين براي افراديكه ويروس هاي كامپيوتري را ايجاد مي نمايند ، پيش بيني شده است.

منبع: نوپرداز

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع: طراحي سايت
[ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۶:۵۳:۵۶ ] [ امامي ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By bornablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 27
دیروز : 9
افراد آنلاین : 1
همه : 6796
چت باکس
امکانات وب